Đếm ngược thời sinh viên:

Sở thích

Viết code

Chơi game, đá bóng,...

Giới thiệu

Tên: Bùi Việt Anh

Học: CNTT - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tình trạng

Người yêu tên Thúy

Hết...